آیین نامه اجرایی

دستورالعمل ارایه مشاوره در واحد کسب و کار اتاق کرمان

با توجه به این که روند اجرایی ارایه مشاوره در واحد کسب و کار اتاق شکل گرفته و به تدریج اشکالات موجود در چرخه فرآیند واحد ، نمود پیدا کرده و لازم است بر اساس بازخوردهای سامانه ، کنترل و اصلاح فرآیند صورت پذیرد ، نسخه یکم دستورالعمل اجرایی مخصوص مشاوران محترم کسب و کار اتاق به شرح زیر پیشنهاد می شود .

 1. مشاوره در زمان تعیین شده بر اساس برنامه ارایه شده قبلی دبیرخانه کسب و کار و فقط در محل اتاق مشاوره صورت می پذیرد .
 2. مشاوره بر اساس پرونده ارجاع شده از دبیرخانه کسب و کار ارایه و توسط مشاور به صورت آنلاین در پنل تهیه شده ثبت می گردد . مهلت ثبت مشاوره در سامانه 24 ساعت است .
 3. با توجه به راه اندازی تلفن گویای مرکز کسب و کار در آینده نزدیک ، در زمان حضور مشاوران محترم در اتاق چنانچه لازم باشد ، مراجعات تلفنی متقاضیان به مشاوران حاضر جهت پاسخگویی ارجاع داده می شود .
 4. لازم است مشاوران با مراجعه به پنل مدیریتی پرونده ارجاع داده شده را مشاهده نمایند و در صورت نیاز به حضور فرد متقاضی مراتب را با مسوول هماهنگی مشاوران مطرح نمایند .
 5. با عنایت به دسترسی متقاضی و مشاوران به پنل مدیریتی  با سطح دسترسی اختصاصی ، مشاوره  می تواند به صورت الکترونیکی صورت پذیرد .
 6. با عنایت به آیین نامه کسب و کار ، متقاضیان باید اطلاعات مربوط به موضوع مشاوره را در سامانه مشاوره ثبت نمایند و بر این اساس لازم است مشاوران از ارایه مشاوره در خارج از سامانه خودداری نمایند .
 7. لازم است مشاوران برنامه حضور خود را در دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند .
 8. لازم است مشاوران در صورت نیاز به انجام مکاتبات با سازمان ها و نهادهای مرتبط ، متن نامه مورد نظر را در سامانه درج نمایند تا توسط دبیرخانه و بر روی سربرگ اتاق برای تهیه و ارسال آن اقدام گردد .
 9. لازم است مشاوران در صورت بروز هر گونه مشکل در روند اجرای مشاوره ، مراتب را با دبیرخانه کسب و کار مطرح نمایند .
 10. پس از ارجاع مورد مشاوره ، در صورت عدم امکان حضور ، لازم است مشاور مراتب را 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه مشاوره به دبیرخانه کسب و کار اطلاع دهد .
 11. پس از ارجاع مورد مشاوره ، چنانچه مشاور یا متقاضی بنا به هر دلیلی متمایل به پیگیری مشاوره از طریق مراجع دیگری بود ، لازم است مراتب را در سامانه درج نماید .
 12. لازم است مشاوره مستند به آخرین قوانین ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها باشد و از ارایه راهنمایی های کلی و مشاوره های غیر تخصصی ، بدون بررسی فنی خودداری گردد .
 13. مشاوران حوزه بانک ، بیمه و مالیات آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده توسط مراجع مرتبط را برای درج در بانک اطلاعات به دبیرخانه کسب و کار ارایه می نمایند.
 14. دریافت هر گونه وجه از متقاضیان در خصوص پرونده های مطرح شده در مدیریت کسب و کار اتاق ممنوع می باشد .
 15. هر گونه معرفی شرکت / فرد برای ارایه خدمات به متقاضیان منوط به هماهنگی قبلی با دبیرخانه کسب و کار اتاق می باشد .
دستورالعمل دریافت خدمات مشاوره در مدیریت کسب و کار

با توجه به نیازهای بنگاه های اقتصادی و مسائل و مشکلات پیش آمده در روند اجرایی و توسعه کسب و کار های، ضرورت استفاده از خدمات مشاوره ای در کسب و کار، پیدا کردن و شناسایی مشکلات آشکار و عیان است.در همین راستا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان با درک این موضوع برآن شده است که واحد کسب و کار اتاق را در راستای حل و یا راهنمایی مشکلات فعالین اقتصادی راه اندازی نماید. مشاورین کسب و کار، به دلیل مهارت و تجربه ای که دارند، می توانند به سهولت مشکلات به وجود آمده در کسب و کار را شناسایی کرده و ریشه آن را پیدا کنند. ریشه یابی درست موانع، باعث می شود مشکلات به درستی حل و فصل شوند.در این راستا واحد کسب و کار اتاق خدمات مشاوره ای را در زمینه های بیمه، بانک، مالیات، سرمایه گذاری و کسب ارائه می دهد. لذا دستورالعمل دریافت خدمات مشاوره ای از این واحد به شرح زیر می باشد:

 1. متقاضی باید اطلاعات مربوط به درخواست مشاوره تخصصی را در سایت اتاق و قسمت کسب و کار با توجه به نیاز واحد/ شخص طور كامل و روشن در محلهاي پيش بيني شده ثبت نماید و از درج اطلاعات نامرتبط و غیر صحیح خودداری نماید.
 2. متقاضی در تمامی مرحل می تواند با کد رهگیری ارائه شده به سامانه مراجعه نموده و نظر و یا روند پرونده را مشاهده نماید.
 3. در صورت عدم تکمیل اطلاعات و یا عدم همکاری متقاضی با واحد کسب و کار، این واحد می تواند تقاضای ایشان را از دستور کار خارج نماید.
 4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضی موظف است نسبت به ارائه مدارک به واحد کسب و کار مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه اقدام نماید.
 5. در کلیه مراحل مشاوره متقاضی باید با واحد کسب و کار اتاق همکاری و هماهنگی لازم را انجام داده و خارج از چارچوب تعیین شده کاری صورت نگیرد.
 6. متقاضی باید در کلیه مراحل مشاوره ای با کارشناسان واحد در ارتباط بوده و از ایین نامه اجرایی این واحد تبعیت نماید.
 7. کلیه هزینه های این بخش باید با نظر مستقیم واحد صورت پذیرفته و هرگونه اقدامی خارج از چهارچوب تعیین شده خلاف دستورالعمل مشاورین و ایین نامه واحد بوده است و عواقب حقوقی آن شامل متقاضی می گردد.
 8. در صورت نیاز به مشاوره حضوری، مشاوره در زمان تعیین شده بر اساس برنامه قبلی دبیرخانه کسب و کار و فقط در محل اتاق مشاوره صورت می پذیرد.
 9. در صورت انصراف از دریافت مشاوره لازم است مراتب حداقل 24 ساعت قبل از زمانبندی صورت گرفته به واحد کسب و کار اتاق اطلاع داده شود .
 10. در صورت نیاز به مکاتبه با سازمان ها و نهاد های خارج از اتاق این امر از طریق واحد کسب و کار و با توجه به نظر ثبت شده مشاور صورت می گیرد.
 11. در صورت عدم تکمیل اطلاعات درخواستی واحد هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 12. لازم است جهت سنجش عملکرد مشاورین بخش های مختلف، متقاضی با توجه به کد رهگیری خود وارد سایت شده و به مشاوره دریافتی امتیاز دهد. لازم به ذکر است نظر سنجی صورت گرفته ما را در بهبود ارائه خدمات یاری می رساند.
آیین نامه اجرایی

ماده 1 :  تعاریف :

مدیریت کسب و کار : واحد بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی کرمان که زیر نظر دبیرکل به عنوان مدیر کسب و کار فعالیت می کند .

دبیرخانه : دبیرخانه واحد مدیریت بهبود کسب و کار که زیر نظر دبیر اجرایی فعالیت می کند

دستگاه های اجرایی : همه ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با کسب و کار

واحد تولیدی : واحدهای کسب و کار فعال یا نیمه فعال دارای پروانه بهره برداری از سازمان های مرتبط با تولید

مشاوران : افرادی که پس از طی مراحل مندرج در این آیین نامه به عنوان مشاوره دهنده در بخش های مختلف تحت نظر دبیرخانه به متقاضیان خدمات مشاوره ای ارایه می کنند

مشاوره : ارایه خدمات راهنمایی به متقاضیان در بخش های بیمه ، بانک  ، ‌مالیات ، کار ، حقوقی ، سرمایه گذاری ، ایجاد و توسعه کسب و کار

ماده 2 : ماموریت :

ماموریت این واحد بهبود مستمر محیط کسب و کار استان کرمان از طریق موارد مندرج در ماده 3 این آیین نامه است

 

ماده 3 : راهبرد :

واحد کسب و کار اتاق کرمان در راستای تحقق اهداف کلی و اساسی اتاق از جمله بهبود مستمر محیط کسب و کار استان کرمان ، با استفاده از ظرفیت های قانونی تعریف شده در حوزه اختیارات خود با استفاده از مشاوران خبره در بخش های زیر خدمات خود را ارایه می کند :

3 – 1 :  ارایه مشاوره در سرمایه گذاری ، ایجاد و یا توسعه کسب و کار

3 – 2 : بررسی ، ارایه مشاوره و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های بانک ، بیمه ، مالیات ، کار و حقوقی و ثبت سرانجام پرونده

3 – 3 – آشنا نمودن متقاضیان راه اندازی کسب و کار با فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز راه اندازی و اداره بنگاه های اقتصادی

3 – 4 – تهیه آمار  و به روز رسانی آن ها از میزان مشکلات ارایه شده ، ارجاع شده از طرف دبیرخانه و حل شده توسط دستگاه ها

3 – 5-  بررسی و دریافت مشکلات ایجاد شده در سطح بنگاه های اقتصادی بصورت کلی و ارایه راهکار و پیگیری های لازم در سطح استان و کشور

 

مشاوران

ماده 4  : انتخاب مشاوران بر اساس  استعلام از روسای کمیسیون های مشورتی  و دبیر کل اتاق و موافقت ناظر هیات رییسه صورت می پذیرد .

ماده 5 : مشاوران باید در تمامی مراحل ارایه مشاوره از قوانین تعریف شده تبعیت نمایند.

ماده 6 : مشاوران به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرند.(ارزیابی مشاوران از طریق نظر سنجی از متقاضیان و میزان رضایتمندی آن ها صورت می گیرد )

ماده 7 :  در صورتی که متقاضی در خصوص نحوه ی دریافت مشاوره هرگونه اعتراضی داشته باشد این مساله از طریق کمیته ای متشکل از ناظر هیات رییسه ، مدیر ، دبیر اجرایی و کارشناس کسب و کار بررسی می گردد . در صورت اثبات قصور یا اشتباه مشاور ، نظر نهایی در خصوص ادامه همکاری با آن مشاور به ریاست اتاق پیشنهاد می گردد .  ( آیین نامه انضباطی )

ماده 8 : مشاوران در خصوص پرونده های مطرح شده در واحد کسب و کار اتاق ، حق دریافت هیچ گونه وجهی از متقاضیان خارج از ضوابط مندرج در این آیین نامه ندارند . روش اثبات  گزارشات رسیده و نحوه برخورد با خاطیان حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین نامه با همکاری مدیریت کسب و کار و هیات رییسه اتاق تهیه و مصوب می شود .

 

بودجه :

ماده 9 : بودجه سالانه مدیریت توسط دبیر اجرایی کسب و کار تهیه و به مدیریت کسب و کار ( دبیرکل ) پیشنهاد می گردد .

ماده 10 : هزینه های مرتبط با مدیریت این واحد و دستمزد مشاوران به صورت ساعتی با پیشنهاد دبیر اجرایی و موافقت مدیریت کسب و کار و تایید هیات رییسه تعیین می گردد .

 

 روش کار

ماده 11 : مدیریت کسب و کار خدمات خود را به سه روش تلفنی ( گویا / اپراتوری ) ، الکترونیکی ( از طریق وب سایت اتاق ) و حضوری ارایه می کند .

ماده 12:  همه متقاضیان حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مشاوره حضوری  (عضو / غیر عضو اتاق) باید درخواست خود را از طریق سامانه ایجاد شده در بخش کسب و کار بر روی وب سایت اتاق بازرگانی کرمان ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند.

تبصره 1 : تقاضای مراجعان حضوری از طریق دفتر بهبود کسب و کار در سامانه ثبت می شود .

ماده 13 : مدیریت کسب و کار اقدامات لازم برای دسترسی متقاضیان با استفاده از کد رهگیری به روند اجرایی تقاضای خود  در همه ی مراحل دریافت خدمات را مهیا می سازد .

ماده 14 :  متقاضیان دریافت خدمات مشاوره باید اطلاعات مورد نیاز اعلام شده از طرف دبیرخانه ( در صورت نیاز آخرین لیست بیمه ، آرای هیات های حل اختلاف و تشخیص مطالبات و موارد مشابه )  بر اساس موافقت نامه ای که به صورت فیزیکی امضا و یا در سامانه تایید می کنند ، در اختیار دبیرخانه قرار دهند . این اطلاعات با حفظ محرمانگی برای تصمیم گیری بهتر در اختیار مشاوران قرار می گیرد . شروع فرآیند نوبت دهی برای مشاوره منوط به تکمیل مدارک و تایید دبیرخانه در سامانه است .

ماده 15 : کلیه خدمات مشاوره ای در فاز اول برای همه متقاضیان رایگان است . نحوه و زمان آغاز دریافت هزینه بابت مشاوره ها توسط هیات رییسه اتاق مشخص و از طریق ناظر هیات رییسه در واحد کسب و کار اعلام می گردد .

ماده 16 : واحد مدیریت کسب و کار موظف است درخواست ثبت شده را در مدت زمان 48 ساعت پس از ثبت در سامانه مورد بررسی قرار داده و در صورت تکمیل بودن مدارک مورد نیاز ،  ارجاع دهد .

ماده 17 : در بخش پاسخگویی تلفنی ، تلفن گویا در فاز اول به دو روش ضبط پیغام و یا ارتباط با اوپراتور عمل می کند . اپراتور مسوول پاسخگویی ، راهنمایی و ارجاع احتمالی به مشاوران در صورت حضور و فراغت از مشاوره است .

ماده 18 : دبیرخانه کسب و کار مسوول رصد و پیگیری و ثبت نتیجه نهایی مشکلات اعلام شده از سازمان ها و نهادهایی است که پرونده به آن ها ارجاع گردیده است

ماده 19 : دبیرخانه موظف است گزارشات ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه را تهیه و به مقامات بالادستی ارایه نماید.

ماده 20 : دبیرخانه موظف است بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه کسب و کار را از ورودی های اتاق احصا و در بخش بخشنامه ها و آیین نامه های کسب و کار در وب سایت قرار دهد .

ماده 21 : در صورت نیاز دبیرخانه نشست های مشترکی با روسای کمیسیون های مشورتی اتاق ومشاوران و متقاضیان به صورت مشترک برگزار می کند.

این آیین نامه در تاریخ 27/8/98 در 21ماده و یک تبصره در مدیریت کسب و کار تهیه و در تاریخ 18/10/1398 مورد بازبینی قرار گرفت.