منشوراخلاقی

ما  همکاران واحد کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان  با پایبندی  به تعهدات اجتماعی خود همواره  خدمت و همیاری به صنعت گران ، فعالان  ا قتصادی ، کارآفرینان و تولید کنندگان   را موهبتی الهی دانسته و  در راستای تکریم و بزرگداشت  این افراد هم پیمان می شویم تا  چشم اندازی بهتر  برای افراد جامعه در سطح استان  شاهد باشیم:

خدمت  به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از طریق ارائه   مشاوره  با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد  اشتغال پایدار

مبنا قراردادن عدالت خواهی، امانت داری ،صداقت راستگویی  تعهد دقت ، نظم و انظباط و اخلاق نیک   به عنوان اصول کاری

استفاده  از دانش و فن آوری روز جهت توانمند سازی فعالان اقتصادی

اجتناب از هرگونه مظاهر فساد اداری  به عنوان  وظیفه انسانی و اخلاقی

لحاظ کردن خلاقیت و نوآوری و ارتقای  سطح دانش خود را به عنوان اصول اساسی و بنیادین و  اهتمام در راستای آن

استفاده صحیح از اختیارات و امکانات  و قدرت سازمانی   در جهت اهداف سازمان

انجام وظایف در قالب یک فرآیند یکپارچه  و احساس مسئولیت  در برابر نتایج پیش آمده

اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی خود در جهت همیاری به فعالان اقتصادی

حفظ کرامت انسانی و حسن معاشرت در برخورد با مراجعان  و رعایت آراستگی و انضباط اداری

پاینبندی به اصول اخلاقی انسانی  و حرفه ای  در ارتباطات و تعاملات فردی و انسانی